Vyberte si vůz

Vyberte si vůz

Vyberte si vůz

Časté dotazy

Seznam nejčastějších otázek našich zákazníků

Jak standardně platit leasingové splátky?

V leasingové smlouvě se nájemce zavazuje ke zřízení trvalého příkazu k úhradě ze svého účtu. Číslo účtu naší společnosti je uvedeno na splátkovém kalendáři, který je zaslán každému nájemci, variabilním symbolem je číslo leasingové smlouvy. Je potřeba dbát na uvádění správného variabilního symbolu - je to hlavní identifikátor platby. 

Nahoru

Co je to devinkulace?

Jedná se o souhlas s vyplacením pojistného plnění buď nájemci předmětu leasingu nebo servisu. Tento souhlas vydává DLS na základně vyplněného formuláře „Žádost o souhlas s vyplacením pojistného plnění“, ( tzv. devinkulace ), který je k nalezení v sekci „tiskopisy“, nebo Vám jej na požádání zašleme. Pojistné plnění je připsáno na účet klienta či autoservisu pouze v případě , že má klient řádně uhrazeny veškeré do té doby splatné splátky. V opačném případě je pojistné plnění připsáno na účet DLS. Kreditní rozdíl mezi dlužnou částkou a pojistným plněním je zaslán na klientův účet. 

Nahoru

Jak postupovat při pojistné události?

Pokud je škoda vyšší než 20.000 Kč, je potřeba k místu nehody zavolat Policii ČR.

Vždy je nutné pojistnou událost nahlásit na příslušnou pojišťovnu. Pojišťovna zajistí prohlídku předmětu leasingu a sdělí Vám veškeré informace o dalším postupu. V okamžiku, kdy Vám bude pojišťovnou přiděleno číslo pojistné události, je potřeba pojistnou událost nahlásit společnosti DLS na telefonním čísle 224 805 505.

Nahoru

Jak probíhá řádné ukončení?

Leasingová společnost písemně kontaktuje cca 1 měsíc před datem řádného ukončení leasingového nájemce a zasílá mu veškeré podklady a informace k řádnému ukončení LS včetně kupních smluv na předmět leasingu. 

Nahoru

Mohu předčasně ukončit leasingovou smlouvu doplacením?

Ano, můžete. Upozorňujeme, že v případě plátců DPH je vhodnější varianta cesování (převodu) leasingové smlouvy na nového nájemce.

Tel.: 224 805 505
Fax: 224 805 146
e-mail: vsetecka@dlsleasing.cz
Adresa: DLS, spol. s r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1

Nahoru

Může předmět leasingu používat i jiná osoba než leasingový nájemce?

Ano, předmět leasingu může užívat třetí osoba, pouze však se souhlasem leasingové společnosti. 

Nahoru

Mohu zažádat o odklad leasingových splátek?

Ano, můžete zažádat o odklad až 3 měsíčních splátek. Ty pak budou rozpuštěny do splátek budoucích. K datu žádosti musí být uhrazeny všechny do té doby splatné splátky. Požádat o odklad splátek je možné nejdříve po 6 měsících od uzavření smlouvy. Splátky nelze odložit v plné výši, maximální výše odkladu jedné splátky je 70% z celkové měsíční částky. Vzor žádosti se všemi informacemi je na webových stránkách v sekci „tiskopisy“. Žádost by měla být leasingové společnosti doručena nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem odkladu splátek.

Tel.: 224 805 505
Fax: 224 805 146
e-mail: vsetecka@dlsleasing.cz
Adresa: DLS, spol. s r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1

Nahoru

Mohu převést leasingovou smlouvu na jinou osobu/firmu (tzv. provést cesi leasingové smlouvy)?

Ano, leasingovou smlouvu můžete převést. Vzor žádosti se všemi informacemi je na webových stránkách v sekci „tiskopisy“. K datu převodu leasingové smlouvy musí být uhrazeny všechny do té doby splatné splátky. Standardně se smlouva převádí za nezměněných podmínek. Žádost o převod leasingové smlouvy se všemi požadovanými dokumenty je potřeba doručit leasingové společnosti v dostatečném předstihu před datem převodu, min. 30 dní.

Tel.: 224 805 505
Fax: 224 805 146
e-mail: vsetecka@dlsleasing.cz
Adresa: DLS, spol. s r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1

Nahoru

Jak postupovat při ztrátě velkého technického průkazu?

Osobně nebo písemně informovat co nejdříve leasingovou společnost a požádat o vydání plné moci k vystavení duplikátu technického průkazu. Poté vrátit nový technický průkaz leasingové společnosti, kde bude uložen po celou dobu trvání leasingové smlouvy.

Tel.: 224 805 505
Fax: 224 805 146
e-mail: vsetecka@dlsleasing.cz
Adresa: DLS, spol. s r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1

Nahoru

Jak mohu získat kopii technického průkazu?

Stačí zavolat nebo zaslat písemnou žádost faxem, e-mailem, poštou nebo přijít osobně se žádostí a kopii technického průkazu si vyzvednout. Důležité je uvést číslo leasingové smlouvy.

Tel.: 224 805 505
Fax: 224 805 146
e-mail: vsetecka@dlsleasing.cz
Adresa: DLS, spol. s r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1 

Nahoru

Akční nabídka

Další atomobily »

Novinky

S navigací TomTom Go 910 vícekrát nezabloudíte (29.10.2007) USB kabel s dokovací stanicí pro připojení k počítači, kompletní podrobná mapa západní i východní Evropy, USA a Kanady, hlasová navigace v češtině. Více informací »

Více novinek »